Zowel in Nederland als in de ons omliggende landen zijn beleidsvoornemens om het gebruik van circulaire grondstoffen te stimuleren.

Binnen de branch (Vereniging van Potgrondfabrikanten Nederland, VPN) zijn concrete doelen geformuleerd voor 2025, 2030 én 2050 waarin stapsgewijs meer circulaire grondstoffen worden ingezet. Dit gebeurt in zowel de professionele- als retailmarkt. Ook zal al het veen dat in de toekomst gebruikt wordt afkomstig zijn van verantwoorde winning (Responsibly Produced Peat, RPP).

Ook wij van Primasta zijn al enkele jaren geleden gestart om in nauw overleg met onze klanten samenstellingen te wijzigen. Bij elke stap controleren we hoe de teelt verloopt en of de klant tevreden is. Zo werken we samen aan een duurzamere toekomst.